Kompos memainkan peranan penting dalam pertanian melalui beberapa cara yang signifikan:

  1. Meningkatkan Struktur Tanah: Dengan kandungan bahan organik yang tinggi, kompos membantu meningkatkan struktur tanah secara keseluruhan. Tanah yang baik strukturnya dapat mengekalkan kelembapan dan nutrien dengan lebih baik, serta memberi sokongan kepada pertumbuhan akar tanaman yang lebih optimal.
  2. Menyuburkan Tanah: Kandungan nutrien seperti nitrogen, fosforus, dan kalium dalam kompos menyediakan bekalan yang kaya dan seimbang untuk tanaman. Ini membantu meningkatkan kesuburan tanah dan memberi asas yang kukuh bagi pertumbuhan tanaman yang sihat dan berkualiti.
  3. Meningkatkan Hasil Tanaman: Dengan memberikan nutrien yang diperlukan secara semulajadi, kompos membantu meningkatkan produktiviti tanaman. Tanaman yang mendapat bekalan nutrien yang mencukupi cenderung menghasilkan hasil yang lebih melimpah dan berkualiti.
  4. Mempromosikan Keseimbangan Biologi Tanah: Kompos mengandungi pelbagai mikroorganisma yang bermanfaat bagi tanah. Mikrob ini membantu dalam penguraian bahan organik, menghasilkan nutrien tambahan, dan menjaga keseimbangan ekologi tanah yang penting untuk kesihatan tanaman.
  5. Mengurangkan Penggunaan Bahan Kimia: Dengan menyediakan nutrien secara semulajadi, penggunaan kompos dapat mengurangkan kebergantungan pada baja kimia dan pestisid. Ini tidak hanya menjadikan pertanian lebih mesra alam, tetapi juga lebih mampan dari segi ekonomi jangka panjang.

Penggunaan kompos dalam pertanian membawa impak positif jangka panjang terhadap kesihatan tanah, produktiviti tanaman, dan kelestarian alam secara keseluruhan.

Share This