Menanam rock melon di Malaysia menawarkan peluang yang menarik untuk keuntungan yang lumayan. Berikut adalah analisis terperinci mengenai potensi jualan 1000 pokok rock melon, termasuk anggaran hasil, pendapatan, dan keuntungan bersih.

Jumlah Hasil Pengeluaran

Berdasarkan amalan biasa di Malaysia, satu pokok rock melon biasanya menghasilkan 2 buah. Dengan 1000 pokok, jumlah hasil yang boleh dijangkakan adalah:

 • Jumlah Buah: 1000 pokok x 2 buah per pokok = 2000 buah.
 • Berat Purata Setiap Buah: 1.75 kg.
 • Jumlah Berat Keseluruhan: 2000 buah x 1.75 kg = 3500 kg atau 3.5 tan.

Harga Pasaran Melon

Harga pasaran rock melon di Malaysia pada tahun 2024 adalah sekitar RM8 per kilogram​ (FAMA)​. Ini memberi kita anggaran harga untuk satu buah melon:

 • Harga Purata per Buah: RM8 x 1.75 kg = RM14.

Pendapatan Kasar

Dengan harga pasaran yang diketahui, kita boleh mengira pendapatan kasar daripada 1000 pokok rock melon:

 • Pendapatan Kasar: 3500 kg x RM8/kg = RM28,000.

Kos Operasi

Kos operasi merangkumi pelbagai aspek seperti kos tanaman, buruh, dan logistik. Berikut adalah anggaran kos operasi:

 • Kos Tanaman: Benih, baja, pengairan, dan rawatan penyakit – RM5,000 hingga RM7,000.
 • Kos Buruh: Penanaman, penjagaan, dan penuaian – RM3,000 hingga RM5,000.
 • Kos Logistik dan Pengedaran: Pengangkutan dan pemasaran – RM2,000 hingga RM4,000.
 • Jumlah Kos Operasi: RM10,000 hingga RM16,000.

Keuntungan Bersih

Akhirnya, keuntungan bersih boleh dikira dengan menolak kos operasi daripada pendapatan kasar:

 • Keuntungan Bersih: RM28,000 – (RM10,000 hingga RM16,000) = RM12,000 hingga RM18,000.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Potensi Jualan

 1. Kualiti Buah: Buah yang berkualiti tinggi boleh dijual pada harga yang lebih baik.
 2. Musim Tanaman: Harga mungkin berubah mengikut musim dan permintaan pasaran.
 3. Saluran Pemasaran: Jualan secara langsung kepada pengguna mungkin memberikan margin yang lebih tinggi berbanding melalui perantara.
 4. Pengurusan Ladang: Praktik pertanian yang baik boleh meningkatkan hasil dan mengurangkan kos.

Ringkasan Potensi Jualan

Dengan mengandaikan 1000 pokok rock melon dan setiap pokok menghasilkan 2 buah dengan berat purata 1.75 kg setiap buah, potensi jualan boleh mencapai sehingga RM28,000 dengan keuntungan bersih dianggarkan antara RM12,000 hingga RM18,000 selepas mengambil kira kos operasi.

Penanaman rock melon merupakan peluang yang berpotensi tinggi untuk petani di Malaysia, terutamanya dengan pengurusan yang baik dan strategi pemasaran yang efektif. Bagi mereka yang berminat untuk menceburi bidang ini, pertimbangan teliti terhadap kos dan harga pasaran adalah kunci untuk mencapai kejayaan.

Sumber Rujukan:

Share This